Dobre praktyki

Celuj w pasję!

konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Pomysłodawcą Konkursu jest Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Redzie pani Wanda Chomacka, która pragnie rozwijać wśród młodzieży idee samodoskonalenia i twórczego spędzania czasu wolnego, dające odpoczynek, relaks i możliwość odniesienia sukcesu.

W poprzednich edycjach miał on charakter współpracy z nauczycielami sztuki i obejmował dzieci i młodzież uczęszczającą  na zajęcia z przedmiotu oraz zajęcia pozalekcyjne.

Burmistrz współpracuje z młodzieżą

W Głogowie Młp. powołano Młodzieżową Radę Miasta

Co powinno znaleźć się w budowanym właśnie Bike Parku? Jak walczyć z graficiarzami? To przykłady rad i pomysłów, które władzom Głogowa Młp. proponuje powołana niedawno Młodzieżowa Rada Miasta (MRM).

Subskrybuje zawartość