Celuj w pasję!

Wersja do wydrukuSend to friend

konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Pomysłodawcą Konkursu jest Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Redzie pani Wanda Chomacka, która pragnie rozwijać wśród młodzieży idee samodoskonalenia i twórczego spędzania czasu wolnego, dające odpoczynek, relaks i możliwość odniesienia sukcesu.

W poprzednich edycjach miał on charakter współpracy z nauczycielami sztuki i obejmował dzieci i młodzież uczęszczającą  na zajęcia z przedmiotu oraz zajęcia pozalekcyjne.

Ponieważ temat okazał się ciekawy, inspirujący aczkolwiek dość trudny w roku 2011 zdecydowano o rozszerzeniu konkursu i o włączeniu w pracę nad nim organizację pozarządową. Dzięki tej zmianie w pracę nad konkursem włączyła się Nadmorska Grupa Fotograficzna, która udostępniła swoją stronę internetową oraz nagłośniła w lokalnych mediach konkurs. Do współpracy zaproszono nauczyciela z Technikum Fotografii Reklamowej w Redzie pana Karola Formelę, który zaproponował nowy przystępny dla dzieci i młodzieży tytuł, opracował plakat i regulamin konkursu.

Temat został ściśle ukierunkowany na szeroko pojmowaną  profilaktykę uzależnień poprzez rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży. Wybrano formę konkursu fotograficznego jako najbardziej adekwatną i łatwą do zilustrowania tego co młodzi ludzie lubią robić w czasie wolnym.   

Ideą konkursu było uwrażliwienie młodzieży na życie posiadające pasję, rozwijanie uzdolnień, dostrzeganie różnych zachowań  społecznych. Poprzez wykonanie prac o charakterze artystycznym uczniowie mogli bardziej świadomie zastanowić się nad dotyczącymi ich problemami oraz dowiedzieć się o prawidłowych zachowaniach w sytuacjach ryzykownych. Praca twórcza miała uświadomić młodzieży możliwości jakie daje realizacja  pasji artystycznych. Zwrócenie uwagi na problem uzależnień, uświadomienie młodzieży właściwych reakcji na pojawiające się w życiu sytuacje ryzykowne. Skłonienie młodzieży do poszukiwań alternatywnych metod przeciwdziałania uzależnieniom takich jak realizacja własnej pasji oraz wytyczanie sensownych celów na przyszłość.

Konkurs miał na celu:

 • zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych wśród młodzieży (sięganie po alkohol, narkotyki, seks bez zabezpieczenia)
 • wzrost empatii wśród młodzieży prowadzący do reagowania na otoczenie podejmujące zachowania ryzykowne
 • zwiększenie świadomości  problemu  zachowań ryzykownych wśród młodzieży
 • skłonienie młodzieży do własnych poszukiwań alternatywnych metod przeciwdziałających ryzykownym zachowaniom prowadzącym do uzależnień
 • edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży

Nadmorska Grupa Fotograficzna zajęła się również stworzeniem galerii internetowej prac nadesłanych na konkurs oraz nagrodzonych przez jury po zapoznaniu się z pracami. Konkursowe prace można obejrzeć w galerii.

Wyłoniono laureatów:

Laureaci konkursu

Pierwsze miejsce: Grzegorz Śpiewakowski i Adriana Dopke
Drugie miejsce: Klaudia Chartuniewicz i Justyna Labun
Trzecie miejsce: Aurelia Myszkowiak i Joanna Kobiella
Nagroda SPECJALNA: Gracjan Frankowski i Anna Zwierzycka
WYRÓŻNIENIA:

 1. Wiktoria Grzenkowicz
 2. Daniel Kowalski
 3. Marta Machalińska
 4. Seweryn Zieliński
 5. Natalia Proena
 6. Aneta Ziemann
 7. Monika Śniatecka
 8. Dominika Sidorowicz

05 grudnia 2011 roku w auli Zespołu Szkół nr 1 w Redzie odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej „Celuj w pasję”. Nagrody wręczał Burmistrz Miasta Redy  pan Krzysztof Krzemiński jak również pani v-ce Burmistrz Teresa Kania.  Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali dyplomy i upominki. Uroczystość uświetnił występ młodzieży z grupy teatralnej Gimnazjum nr 1 w Redzie.

Wernisaż
wernisaż
laureaci

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży dlatego zaplanowano dalsze edycje tego przedsięwzięcia.