Społeczeństwo obywatelskie – kraj, w którym obywatele kreują rzeczywistość