Środki czystości w szkołach

Brak papieru toaletowego, mydła, oraz światła, w toaletach w polskich szkołach. Pojawiają się one tylko podczas delegacji.

pokaż

Parki rozrywki

Bardzo mała ilość parków rozrywki dla młodzieży, np. aquaparki, wesołe miasteczka, skate parków, tory wrotkarskie.

pokaż

Brak „doradców zawodowych”

Brak doradców, którzy ukierunkowaliby nas w wyborze zawodów.

pokaż

Trudność testów gimnazjalnych

Podniesienie poziomu trudności testów gimnazjalnych z nieokreślonych powodów.

pokaż

Zmiany proramu nauczania

Ciągłe, bezcelowe zmiany w podstawie programowej w Edukacji Narodowej.

pokaż

Wykluczenie elektroniczne osób starszych

Za bardzo ważny problem współczesnego społeczeństwa uważamy tzw. wyłączenie elektroniczne osób starszych i gorzej wykształconych osób w średnim wieku.

Dla młodzieży urządzenia takie jak telefony komórkowe, smart fony, MP(n)playery, komputery itp. są normalnymi, powszechnie dostępnymi i pożytecznymi akcesoriami ułatwiającymi nam życie. Wielu z nas nie może wręcz sobie wyobrazić, że istnieje bardzo duża grupa osób, dla których te gadżety stanowią poważną przeszkodę w ich codziennym życiu. Mają trudności w załatwianiu różnych spraw w urzędach itp.

pokaż

Nawał prac domowych

Nawał prac domowych – problem z bieżącą nauką, doba jest zbyt krótka.

pokaż

Adopcja dzieci

Zakaz adoptowania dzieci parom homoseksualnym.

pokaż

Drogie bilety

drogie bilety

pokaż

Maksymalna ilość sprawdzianów

W tygodniu powinna być dopuszczalna tylko jedna praca klasowa i dwie kartkówki (nie więcej).

pokaż