Bezpieczeństwo na przerwach

Uczniowie nie zawsze stosują się do regulaminu szkolnego. Na przerwach często biegamy, nie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych, niektórzy z nas zachowują się niekulturalnie, wywyższają się, przeklinają, wyśmiewają, wyzywają, czasem nawet stosują agresję. Może to wynikać z nudy, braku kultury, może być to wynikiem nieznajomości zasad ale też celowego ich ignorowania.

pokaż

Rozwody rodziców

Zauważyliśmy, że coraz więcej rodziców naszych koleżanek i kolegów się rozwodzi. Dzieci czują się niechciane, mają wyrzuty sumienia, obwiniając się o rozpad rodziny, boją się przyszłości, mają czasem kłopoty z nauką, nie rozumieją decyzji rodziców, buntują się. Czasem rodzice walczą między sobą, wykorzystując dziecko.

pokaż

Lepszy dojazd

Lepszy dojazd do szkół, pracy.

pokaż

Prace domowe

Brak prac domowych, wszystkie prace powinny wykonywane być w szkole.

pokaż

Pomoc schroniskom i domom dziecka

Pomoc schroniskom i domom dziecka

pokaż

Wygodniejsze siedzenia

Wygodniejsze siedzenia w szkołach, najlepiej z masażem.

pokaż

Koszt podręczników

Podręczniki szkolne dużo kosztują, szczególnie gdy rodzice mają więcej niż jedno dziecko.

pokaż

Trudny dojazd do galerii handlowych

Trudny dojazd do galerii handlowych

pokaż

Miejsca zabaw dla dzieci

Jest coraz mniej miejsca na zabawy dla młodszych dzieci, ponieważ osiedla są zastawione samochodami.

pokaż

Realizowanie zainteresowań

Każdy uczeń powinien mieć możliwość realizowania swoich zainteresowań za darmo w szkole, nie tylko związanych z przedmiotami szkolnymi.

pokaż