Regulaminy

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

„Detektywi Społeczni”

  1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Detektywi Społeczni”, który jest częścią Projektu „Młodzi Liderzy Działają Lokalnie”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regulamin Projektu „Młodzi Liderzy Działają Lokalnie” dostępny jest pod adresem: www.detektywi.interklasa.pl.
  2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30, zwana dalej „Organizatorem”.

Regulamin projektu

Regulamin Projektu

„Młodzi Liderzy Działają Lokalnie”

§1

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie edukacyjnym „Młodzi Liderzy Działają Lokalnie”, zwanym dalej w treści regulaminu „Projektem”.
  2. Organizatorem Projektu jest Fundacja – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30, zwana dalej „Organizatorem”.
  3. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Subskrybuje zawartość