Konto użytkownika

Dane konta
Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Informacje osobiste
Imię lidera zespołu Detektywów Społecznych. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Kontaktowy numer telefonu do lidera zespołu. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Nazwa szkoły. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Podaj swój wiek. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
Regulaminy
Zapoznałem się i akceptuję regulamin projektu.
Zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu.
Zespół
Nazwa zespołu Detektywów Społecznych zgłaszającego problemy.
Ilość osób wchodzących w skład zespołu.
Miejsce działania zespołu.
Przybliżona liczba osób zamieszkujących miejscowość.
Prosimy podać dane kontaktowe opiekuna zespołu (nauczyciela, rodzica, samorządowca), jeśli zespół takiego posiada. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.